Khi Các Tế Bào Làm Việc

Khi Các Tế Bào Làm Việc

Cells at Work! 2018Jun. 05, 2022
Full (08/08)
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Đạo diễn

Creator

Diễn viên

Tóm Tắt

Xem phim Khi Các Tế Bào Làm Việc - 2018

Một tế bào hồng cầu mới muốn làm tốt công việc của mình. Từ những vi khuẩn xâm nhập đến việc gặp gỡ một tế bào bạch cầu, cô có rất nhiều điều để học!

x
x