Poisonous Insect

Trùng Độc
0
HD Thuyết minh 

Trùng Độc

Poisonous Insect  2016

Trùng Độc

Poisonous Insect – Trùng Độc kể về câu chuyện rùng rợn khi mà bảy người lạ mặt bị nhốt trong tòa nhà. Không có gì để ăn trong tòa nhà. Họ thấy ...
x
x