Pokémon: Mặt Trời & Mặt Trăng (Phần 3)

Pokémon: Mặt Trời & Mặt Trăng (Phần 3)
0
 Full (54/54)

Pokémon: Mặt Trời & Mặt Trăng (Phần 3)

 Pokémon the Series: Sun & Moon (Season 3) 2019

Pokémon: Mặt Trời & Mặt Trăng (Phần 3)

Ash đã hoàn thành ba trong số bốn Đại thử thách, nhưng vẫn còn rất nhiều điều để cậu và những Sinh vật bảo hộ siêu phàm cùng làm với bạn bè ở Alola!
x
x