Pokemon Movie 14 bản White: Victini và Hắc anh hùng Zekrom

Pokemon Movie 14 Bản White: Victini Và Hắc Anh Hùng Zekrom
0
HD Thuyết minh 

Pokemon Movie 14 Bản White: Victini Và Hắc Anh Hùng Zekrom

Pokémon Movie 14 White: Victini and Zekrom  2011

Pokemon Movie 14 Bản White: Victini Và Hắc Anh Hùng Zekrom

Ash, Pikachu, Iris, Cilan đặt chân Aind Oak, một thị trận thuộc vùng Unova. Aind Oak sở hữu một lâu đài rực rỡ màu sắc, tọa lạ ngay giữa trung ...
x
x