Qin Empire: Alliance

Đại Tần Đế Quốc: Chí Thiên Hạ
0
 Full (51/51)

Đại Tần Đế Quốc: Chí Thiên Hạ

Thời Chiến Quốc, Tần Hiếu công – hoàng đế nước Tần – chiêu mời chính trị gia Thương Ưởng để giúp thi hành những cải cách mạnh mẽ thay đổi cả phía ...
x
x