Quán Rựơu Nobu Của Thế Giới Khác ~ Quán rượu Nobu ở thành cổ Aitria

Quán Rựơu Nobu Của Thế Giới Khác ~ Quán Rượu Nobu ở Thành Cổ Aitria
0
 Full (24/24)

Quán Rựơu Nobu Của Thế Giới Khác ~ Quán Rượu Nobu ở Thành Cổ Aitria

 异世界居酒屋~古都アイテーリアの居酒屋のぶ~ 2018

Quán Rựơu Nobu Của Thế Giới Khác ~ Quán Rượu Nobu ở Thành Cổ Aitria

Chuyện kể rằng quán rượu Nobu dẫn đến con hẻm phía sau của thành phố cổ của Italia trong một thế giới đó và những người dân trong thế giới khác ...
x
x